สิ่งดีๆ ที่ " PROWASTE " มอบให้ลูกค้าที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และโลกของเรา นั่นคือ " ความคุ้มค่า "

  • คุ้มค่า  ค่าใช้จ่ายของโรงงานในการจัดการกากอุตสาหกรรมด้วยราคาที่เหมาะสมของ " PROWASTE " ทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในการจัดการกากอุตสาหกรรมได้เป็นจำนวนมาก
  • คุ้มค่า  สำหรับความปลอดภัยและความรับผิดชอบของ " PROWASTE " ที่มีในระหว่างการขนส่งและการบำบัดอย่างถูกหลักวิชาการ และกฎหมายด้วยเอกสารใบกำกับการขนส่ง และหนังสือรับประกันความรับผิดชอบต่อลูกค้า และหน่วยงานราชการ
  • คุ้มค่า  สำหรับการมีส่วนร่วมของโรงงานในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  • คุ้มค่า  กับบริการพิเศษของ " PROWASTE " ในการประสานงานเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อการนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงาน

 


   
 

 
กลับสู่หน้าหลัก    กลับสู่ด้านบน


Copyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.