การขนส่งกากอุตสาหกรรมจากโรงงานลูกค้ามายัง " ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว " ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในธุรกิจการให้บริการที่ " PROWASTE " มีให้

  " PROWASTE "
   
จัดการระบบขนส่งอย่างเป็นระบบและสามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

  • รถขนส่งออกแบบเฉพาะสำหรับการขนส่งกากอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ
  • พนักงานขับรถทุกคนผ่านการอบรมและมีใบอนุญาตขับขี่รถประเภทที่ 4
  • ใบกำกับการขนส่งคือ เอกสารที่ผ่านการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อใช้ในการควบคุมการส่งมอบกากอุตสาหกรรมและการบำบัดระหว่างโรงงานผู้กำเนิดกาก ผู้ขนส่ง และผู้บำบัดกาก อย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมได้ทุกขั้นตอน

 


กลับสู่หน้าหลัก
   กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.