บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) หรือ " PROWASTE "  ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยทีมงานมืออาชีพที่ผ่าน  ประสบการณ์ในธุรกิจการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นทีมงานฝ่ายบริหาร  ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายปฏิบัติการ  เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้องปลอดภัย โดยคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศ

 " PROWASTE " คือหนึ่งในผู้บุกเบิกธุรกิจนี้ ภายใต้ชื่อโครงการ

 " ศูนย์บริหารการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว "  ที่ให้บริการอย่างครบวงจรในการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทั้งที่เป็นอันตราย  และไม่เป็นอันตราย และบำบัดน้ำเสียทุกประเภทจากโรงงานต่างๆ  โดยการอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงอุตสาหกรรม  จึงเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจได้ว่า " PROWASTE "  พร้อมที่มีส่วนร่วมในการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมืออาชีพ


กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.