แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ

    บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)จำกัด (มหาชน)
1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32ถนนพหลโยธิน
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 E-mail : info@prowaste.co.th โทรศัพท์สายตรง 083-007-5555
   โทรศัพท์ : (02)942-9480-86 โทรสาร : (02)561-0591-92

กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.