การกำจัดกากที่เป็นอันตราย
( Hazardous Waste )

       ใช้ระบบปรับเสถียรภาพและทำให้แข็งตัว (Stabilization และ Solidification Process) ซึ่งเป็นการลดความเป็นพิษของเสีย (Detoxification Process) โดยการเติมสารเคมีเพื่อเปลี่ยนรูป ของสิ่งมีพิษมาอยู่ในรูปสารละลายที่ไม่เป็นพิษ หรืออยู่ในรูปสารละลายที่เสถียรยากต่อการทำโครงสร้าง

 
กลับสู่หน้าหลัก
    กลับสู่ด้านบนCopyright © 2003 Prowaste Systems Incorporated. All rights reserved.